ბანერი

პროდუქტები

ბიომეტრიის, RFID იდენტიფიკაციის, უკაბელო კომუნიკაციისა და სხვა ტექნოლოგიების საფუძველზე, იგი ძირითადად გამოიყენება საწარმოების, დაწესებულებების, კამპუსებისა და სამშენებლო უბნების გადაწყვეტილებებში.